مدیریت اردبیلیم : وحید سلیمان زاده

آی دی تلگرام : vahid_sz95@

سردبیر اردبیلیم : رضا مهاجری

آی دی تلگرام :@mohajery_reza

دریافت سوژه ها و مطالب

آی دی تلگرام : siroos_agh@